FCE, CAE, CPE

FCE-CAE-CPE

Są to kursy przygotowujące do egzaminów państwowych  z języka angielskiego.

EGZAMIN FCE – uprawnienia

 • Egzamin FCE jest międzynarodowym egzaminem uznawanym na wielu uczelniach w Europie jako wstępny egzamin ze znajomości języka angielskiego.
 •  Egzamin FCE jest w Polsce równoznaczny z egzaminem państwowym i jest uznawany jako dokument sprawdzonej znajomości języka angielskiego wymaganej od przewodników międzynarodowych.
 • Jest egzaminem wymaganym od polskich urzędników państwowych.

Sesje egzaminacyjne FCE:

 • Sesja letnia (maj/czerwiec)
 •  Sesja zimowa (listopad/grudzień)
 • Sesja wiosenna (marzec)

Komponenty egzaminacyjne:

 • Czytanie – Reading (1godz.15min)
 • Pisanie – Writing (1godz.30min)
 • Gramatyka i słownictwo – Use of English (1 godz.15min)
 • Słuchanie – Listening (40min.)
 • Mówienie – Speaking (ok.14min)

Więcej informacji o egzaminie FCE znajdziesz na www.britishcouncil.pl

EGZAMIN CPE – uprawnienia

 • Egzamin CPE jest międzynarodowym egzaminem uznawanym na wielu uczelniach w Europie jako wstępny egzamin ze znajomości języka angielskiego.
 • Egzamin CPE w Polsce jest równoznaczny z egzaminem państwowym i jest uznawany jako dokument sprawdzonej znajomości języka angielskiego wymaganej od przewodników międzynarodowych.
 • Egzamin CPE jest egzaminem wymaganym od polskich urzędników państwowych.
 • Egzamin CPE jest wymagany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu od przekwalifikowanych nauczycieli.
 • Egzamin CPE jest rozpoznawany w świecie biznesu i handlu jako potwierdzenie bardzo wysokich umiejętności językowych.

Sesje egzaminacyjne CPE:

 • Sesja letnia (maj/czerwiec)
 • Sesja zimowa (listopad/grudzień)

Komponenty egzaminacyjne:

 • Czytanie – Reading (1godz.30min)
 • Pisanie – Writing (2godz.)
 • Gramatyka i słownictwo – English In Use (1 godz.30min)
 • Słuchanie – Listening (40min.)
 • Mówienie – Speaking (ok.20min)

Więcej informacji o egzaminie PCE znajdziesz na www.britishcouncil.pl

Poziom PCE – jest najwyższym poziomem nauki języka angielskiego przygotowującym do najbardziej zaawansowanego stopnia egzaminu organizowanego przez Cambridge Examinations Syndicate tzw. CPE – Certificate of Proficiency in English. Poziom ten następuje po poziomie CAE.
W celu zakwalifikowania się na ten kurs uczeń powinien albo ukończyć poziom CAE w British School na minimum 60%, albo przedstawić certyfikat zdanego egzaminu CAE (oceny pozytywne to A, B, C) maksymalnie dwa lata wcześniej, albo zdać egzamin kwalifikacyjny na ten poziom na min. 60%.
Uczestnicy tego kursu zajmują się językiem angielskim pod kątem subtelności językowych, wyrażeń i struktur, a także wymową i słownictwem, które mają nadać uczniowi autentyczność wypowiedzi zbliżoną do native speaker’a. Sposób wypowiadania uczącego się na tym poziomie jest swobodny, zróżnicowany pod kątem gramatyczno-leksykalnym z naciskiem na rozróżnienie rejestru językowego oraz bogaty w idiomy, synonimy, kolokacje, przysłowia, etc.

Uczeń na poziomie CPE słucha i czyta oryginalne materiały zaczerpnięte z krajów anglojęzycznych.