Konwersacje

konwersacje-po-angielsku
Kursy konwersacyjne – przeznaczone są dla osób przerabiających materiał Callana z ostatnich książek lub, jeśli są to osoby spoza szkoły, na poziomie co najmniej upper-intermediate.

Zajęcia prowadzone są tak, żeby każdy z uczestników miał jak najwięcej możliwości wypowiadania się, czyli uczniowie nie rozmawiają tylko z nauczycielem, ale również między sobą, w parach i grupach. Lekcje nie będą się opierały tylko na otwartej dyskusji, co większość uczniów uważa po pewnym czasie za mało efektywne, ale również na rozwiązywaniu konkretnych problemów językowych: błędów gramatycznych i w wymowie, poszerzaniu słownictwa, umiejętności prowadzenia rozmowy przy użyciu zwrotów typowych dla języka angielskiego.

Celem kursu jest nabycie umiejętności swobodnego i poprawnego wypowiadania się na tematy dobrze znane uczestnikom z życia codziennego, typu praca czy rozrywka, jak również na tematy bardziej abstrakcyjne: polityka, etyka, prawo. Lektor będzie się starał dostosować tematy lekcji do zainteresowań i potrzeb uczestników poszczególnych grup .