Kurs One-To-One

Kursy te są przeznaczone dla osób , którzy mają bardzo ograniczony czas na naukę języka obcego i chcą w możliwie jak najkrótszym czasie ten język opanować ,bądź też podnieść swoje umiejętności językowe.

Na kursach one-to-one nauczyciel/szkoleniowiec wyznacza program nauczania (również specjalistyczny)

w oparciu o zainteresowania oraz potrzeby słuchacza.