Metoda Callana / English Direct

Metoda CAllAN-a powstała 30 lat temu i od tamtej pory zyskała swoich zwolenników na całym świecie. Podstawową cechą metody jest to, że student mówi i słucha czterokrotnie więcej w czasie lekcji, niż stosując jakąkolwiek inna formę nauki języka. W związku z tym uczy się on w czterokrotnie krótszym czasie niż jest to możliwe przy innych metodach.

Czterokrotnie skrócony czas nauki
Wg Uniwersytetu Cambridge przeciętny student uczący się języka angielskiego w przeciętnej szkole na świecie potrzebuje 350 godzin nauki (4 lata akademickie) aby osiągnąć poziom egzaminu Cambridge Preliminary English Test (egzamin o stopień niższy od First Certificate). Metoda Callan-a pozwala osiągnąć ten poziom po ok. 80 godzinach (1 rok akademicki). Dla osiągnięcia poziomu Cambridge First Certificate potrzeba około 160 godzin. Jak łatwo wyliczyć jest to czas czterokrotnie krótszy niż tradycyjnie. Zwykle, dla ostatecznej pewności zdania egzaminu, zostawia się tu szacunkowo margines:

25% – na spóźnienia i opuszczanie zajęć,
25% – jeżli język ojczysty studenta nie jest pochodzenia łacińskiego lub germańskiego,
10% – jeżli student lub nauczyciel jest z natury powolny,
10% – jeżli student nie uczęszcza na zajęcia 5 razy w tygodniu,
10% – jeżli student uczęszcza na 2 lekcje w 1 dniu (jedna za drugą).
Nawet przy uwzględnieniu powyższych czynników czas nauki nie powinien być dłuższy niż 240 godzin, co jest ilością rekordową jeśli chodzi o czas przygotowania do egzaminu FC w porównaniu z innymi metodami. Dyrektor jednej z najstarszych i największych szkół w Londynie przyznał, że podczas swojej 30-letniej praktyki nie spotkał studenta, który zdał egzamin Cambridge First Certificate studiując krócej niż 400 godzin. Gdyby student Callan-a potrzebował na przygotowanie się do tego egzaminu aż 400 godzin uważany byłby za szczególnie wolnego.

Kolejność uczenia się: ucho, usta, oko, ręka
Metoda CAllAn-a zachowuje naturalne 4 etapy, których prawidłowo zachowana kolejność ma ogromne znaczenie w nauce języka obcego. Zamiast tracić czas na bezmyślne przepisywanie z tablicy szeregów słówek (nie znając ich brzmienia i sposobu ich wymawiania) student najpierw słyszy nowe słówko gdy wymawia je lektor, potem sam je wymawia odpowiadając na pytanie lektora, następnie poznaje jego pisownię podczas czytania, aż w końcu uczy się je pisać w czasie licznych dyktand.

Student uczy się więcej niż mu się zdaje
Podczas nauki Metody CAllAn-a wykorzystywane są partie mózgu odpowiedzialne za podświadome uczenie się. Szybkość pozwala na wyuczenie przez ucznia refleksów w mówieniu po angielsku, stąd uczeń po pewnym czasie jest w stanie „wypalić” odpowiedź na zadane pytanie zanim świadomie zda sobie z tego sprawę. Szybkość zapobiega też formułowaniu odpowiedzi w języku polskim a dopiero potem tłumaczeniu jej w myślach na język angielski. Uczeń zaczyna myśleć bezpośrednio po angielsku bo na polski po prostu nie ma czasu.

12 600 słów na godzinę
Nauczyciele w szkole CAllAn-a mówią do studentów z szybkością około 240 słów na minutę (dwukrotnie szybciej niż w innych metodach). Jeśli nawet uwzględnimy fakt, że student daje odpowiedzi w nieco wolniejszym tempie to i tak prędkość rozmowy nauczyciela ze studentami w czasie lekcji wynosi 210 słów na minutę. W konsekwencji student słyszy 12600 słów, mówionych czy to przez nauczyciela czy też przez innych studentów, w ciągu godziny. W innych metodach jest to liczba tylko około 300 słów. Podczas słuchania większej ilości słów w klasie i używania samemu większej liczby słów, student uczy się oczywiście znacznie szybciej, faktycznie cztery razy szybciej.

Pokonaj swoją nieśmiałość
Niekwestionowaną zaletą Metody CAllAn-a jest pokonywanie nieśmiałości studenta. Wielu studentów uczących się języka obcego obawia się mówić. W Metodzie CAllAn-a opartej w większości na pracy ustnej (95% lekcji), polegającej na zadawaniu pytań i dawaniu odpowiedzi na nie, student zmuszony jest do mówienia, w konsekwencji szybko pokonuje swój lęk.

Słaba pamięć pokonana przez reguralną powtórkę
Najwiekszymi wrogami uczenia się są nuda i słaba pamięć. Metoda CAllAn-a z łatwością pokonuje nudę dzięki szybkości, a słabą pamięć przy pomocy powtórek. Powtarzanie wszystkiego cztery czy pięć razy gwarantuje nie tylko płynność mówienia i rozumienia, ale i trwałe zapamiętanie świeżo zdobytej wiedzy (bez względu na to jak słabą pamięcią uczeń dysponuje).

Dlaczego szybkość w uczeniu angielskiego jest potrzebna
Poprawność i dokładność są ważne w nauce języka, szczególnie w nauce pisania, lecz prędkość jest absolutnie zasadnicza w mówieniu i rozumieniu. Jak większość automatycznych odruchów, język zwišąany jest ściśle z prędkością, a szczególnie rozumienie musi odbywać się z określoną minimalną prędkością. Czytać, pisać czy mówić można z charakterystyczną dla siebie prędkością, byleby nie przesadnie małą natomiast słuchanie i rozumienie musi następować natychmiastowo. Spiker w radiu, telewizji czy w kinie nie zacznie mówić wolniej, tak abyśmy mogli go zrozumieć. Student musi posiąść umiejętność zrozumienia języka angielskiego z minimalną prędkością 180 słów na minutę.

Mówienie jak najszybciej
Jednym ze sposobów, w jaki Metoda CAllAn-a maksymalizuje czas poświęcony na mówienie i koncentrację studentów polega na tym, iż od pierwszej lekcji nauczyciel mówi do studentów z prędkością od około 200 do 240 słów na minutę. Oznacza to, iż tok konwersacji jest znacznie szybszy niż podczas normalnej rozmowy, kiedy używamy około 150 do 180 słów na minutę. To niezwykle szybkie tempo nauczycieli Callana skutecznie zapobiega znużeniu, zmusza do skupienia się, ogranicza możliwość tłumaczenia wszystkiego na język ojczysty oraz pozwala na usłyszenie większej ilości słów, częściej powtarzanych. Ułatwia im to zrozumienie języka angieklskiego poza szkołą, a ostatecznie przyśpiesza proces nauki.
Oczywiście student nie mówi tak samo szybko jak nauczyciel, prędkość jego wypowiedzi odbywa się w tempie normalnej konwersacji.

Prędkośc ma swe źródło w regularnych powtórkach materiału
Sposobem w jaki Metoda CAllAn-a osiąga tak duże tempo w mówieniu i rozumieniu jest regularne zadawanie tych samych pytań każdego dnia, aż do momentu kiedy każdy student będzie rozumiał i odpowiadał z dobrą prędkością. Ów kluczowy moment następuje zwykle po czterech lub pięciu powtórkach.

Refleks
Uczenie się obcego języka jest, podobnie jak nauka gry na fortepianie czy pisania na maszynie, przede wszystkim sprawą rozwinięcia szybkiego refleksu. Refleks w używaniu języka obcego związany jest bardziej z organami mowy niż mózgiem. Studenci powinni uczyć się mówić nie myśląc, bo na dłuższe zastanawianie się w konfrontacji z native spikerem nie będzie czasu.